Het consortium

Het consortium is een samenwerking van

Rotterdam, Amsterdam, Utrecht, Den haag, haarlemmermeer,
Zuid-holland, noord-brabant, limburg, kadaster, politie, rijkswaterstaat, vng, uvw
& MINISTERIE VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Dit programma is tot stand gekomen met het Innovatiebudget

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt gedurende 3 jaar in totaal 18 miljoen euro beschikbaar voor samenwerking en innovatie. Het totale budget in 2021 is € 6 miljoen. € 2 miljoen daarvan is gereserveerd voor kleine projecten en € 4 miljoen voor grote projecten. De jury kan ervoor kiezen een resterend bedrag van het ene deelbudget naar het andere te verschuiven.